Premi 2014/15


Categoria Caldes de Montbui

Accèssit dins de la categoria Caldes de Montbui
Autors: Marta Revilla i Fernando Rodríguez (INS Manolo Hugué)
Import: 100 euros que es repartirà a parts iguals.

Premi Caldes de Montbui
Autors: Ferran Montpart i Guillem Suñé (INS Manolo Hugué)
Import: 200 euros que es repartirà a parts iguals.

Categoria Social i Humanístic

Accèssit dins de l'àmbit Social i Humanístic
Autora: Berta Ochoa Casanovas (Escola Pia Caldes)
Import: 100 euros

Accèssit dins de l'àmbit Social i Humanístic
Autora: Mariona Clotet Ayguasanosa (Escola Pia Caldes)
Import: 100 euros

Accèssit dins de l'àmbit Social i Humanístic
Autores: Anna Villagrasa Povedano i Laura Val Gangonells 
(INS Manolo Hugué)
Import: 100 euros que es repartirà a parts iguals

Categoria Científic i Tecnològic 

Accèssit dins de l'àmbit científic i tecnològic
Autors: Anna M. Díaz Rovira i Icar Fontcuberta (INS Manolo Hugué)
Import: 100 euros que es repartirà a parts iguals

Millor treball sobre l'àmbit científic i tecnològic
Autora: Anna Hernández Ventura (Escola Pia Caldes)
Import: 200 euros

Categoria La llibertat dels pobles

Millor treball sobre l'àmbit La llibertat dels pobles
Autora: Marta Viaplana Marsal (Escola Pia Caldes)
Import: 200 euros

Categoria Pacifisme, solidaritat i ecologisme 
(No s'ha presentat cap treball) El jurat declara la categoria deserta.